ขอเชิญร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562 ในวันที่ 26 ต.ค. 62 ณ ห้องประชุมโกมาชุม โรงพยาบาลระนอง