ภาพกิจกรรม
วันที่ 26 ตุลาคม 2562 บรรยากาศประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562 ของสหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลระนอง จำกัดวันที่ 26 ตุลาคม 2562 บรรยากาศประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562 ของสหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลระนอง จำกัด (74)
วันที่ 25 ตุลาคม 2562 สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลระนอง จำกัด รับเกียรติบัตรดำเนินกิจกรรมจิตอาสาเพื่อน้อมนำพระราชปณิธานความดี จากอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ วันที่ 25 ตุลาคม 2562 สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลระนอง จำกัด รับเกียรติบัตรดำเนินกิจกรรมจิตอาสาเพื่อน้อมนำพระราชปณิธานความดี จากอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์  (8)
สอ.รพ ระนอง จำกัด โดย นส.ประภาพรรณ นิยมรัฐ กรรมการเลขานุการ เป็นผู้แทนหกรณ์ พร้อม จนท.ผู้สังเกตการณ์ เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562 ชสอ. ซึ่งมี ผลกำไร 1,712,919,558.02 บาท ปันผล 5.30% เฉลี่ยคืน 4.00%สอ.รพ ระนอง จำกัด โดย นส.ประภาพรรณ นิยมรัฐ กรรมการเลขานุการ เป็นผู้แทนหกรณ์ พร้อม จนท.ผู้สังเกตการณ์ เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562 ชสอ. ซึ่งมี ผลกำไร 1,712,919,558.02 บาท ปันผล 5.30% เฉลี่ยคืน 4.00% (16)
วันเสาร์ที่ 25 พ.ค. 2562 ณ ห้องโกมาซุม โรงพยาบาลระนอง จ.ระนอง โดย มี นางปิยนุช โกยวานิช ประธานกรรมการ เป็นประธานในพิธีวันเสาร์ที่ 25 พ.ค. 2562 ณ ห้องโกมาซุม โรงพยาบาลระนอง จ.ระนอง โดย มี นางปิยนุช โกยวานิช ประธานกรรมการ เป็นประธานในพิธี (129)
กิจกรรมจิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจกิจกรรมจิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ (34)
วันที่ 15-16 ธันวาคม 2561 คุณสุรางรัตน์ จุลชโลทร ผู้จัดการ และ คุณประภาพรรณ นิยมรัฐ กรรมการเลขานุการ เป็นตัวแทนเข้าร่วมประชุม พื้นที่เขตภาคใต้อบรมหลักสูตร  วันที่ 15-16 ธันวาคม 2561 คุณสุรางรัตน์ จุลชโลทร ผู้จัดการ และ คุณประภาพรรณ นิยมรัฐ กรรมการเลขานุการ เป็นตัวแทนเข้าร่วมประชุม พื้นที่เขตภาคใต้อบรมหลักสูตร "การพัฒนาสหกรณ์ตามเกณฑ์มาตรฐานการบริหารจัดการสหกรณ์ออมทรัพย์ของ ชสอ." ณ โรงแรมกระบี่รอยัล (17)
บรรยากาศประชุมใหญ่ 2561 พร้อมเลือกตั้ง ประธานกรรมการ จำนวน 1 ตำแหน่ง กรรมการ จำนวน 5 ตำแหน่งบรรยากาศประชุมใหญ่ 2561 พร้อมเลือกตั้ง ประธานกรรมการ จำนวน 1 ตำแหน่ง กรรมการ จำนวน 5 ตำแหน่ง (147)
นายแพทย์นรเทพ  อัศวพัชระ ประธานกรรมการ มอบเงินสวัสดิการ และของที่ระลึกให้ผู้เกษียณ 2561 จำนวน 13 คนนายแพทย์นรเทพ อัศวพัชระ ประธานกรรมการ มอบเงินสวัสดิการ และของที่ระลึกให้ผู้เกษียณ 2561 จำนวน 13 คน (24)
วันที่ 24 ก.ค. 61 นพ.นรเทพ อัศวพัชระ ประธานกรรมการ และ กรรมการ พร้อม จนท ต้อนรับคณะประเมินผลงาน สหกรณ์สีขาว 9 หลักธรรมภิบาล วันที่ 24 ก.ค. 61 นพ.นรเทพ อัศวพัชระ ประธานกรรมการ และ กรรมการ พร้อม จนท ต้อนรับคณะประเมินผลงาน สหกรณ์สีขาว 9 หลักธรรมภิบาล  (14)
วันที่ 16 ก.ค. 61 สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลระนอง จำกัด ร่วมกับ วิทยาลัยชุมชนระนอง ได้จัดโครงการเสริมสร้างรายได้ให้กับสมาชิก วันที่ 16 ก.ค. 61 สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลระนอง จำกัด ร่วมกับ วิทยาลัยชุมชนระนอง ได้จัดโครงการเสริมสร้างรายได้ให้กับสมาชิก "โครงการสร้างมูลค่าลายผ้าปักปาเต๊ะ" บรรยากาศคึกคัก มีสมาชิกสนใจเข้าฝึกอบรมจำนวนมาก (30)
<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 7 ถัดไป > สุดท้าย >>
หน้า 1 จาก 7