ภาพกิจกรรม - วันเสาร์ที่ 25 พ.ค. 2562 ณ ห้องโกมาซุม โรงพยาบาลระนอง จ.ระนอง โดย มี นางปิยนุช โกยวานิช ประธานกรรมการ เป็นประธานในพิธี
วันเสาร์ที่ 25 พ.ค. 2562 ณ ห้องโกมาซุม โรงพยาบาลระนอง จ.ระนอง
โดย มี นางปิยนุช โกยวานิช ประธานกรรมการ เป็นประธานในพิธี
1. ประชุมวิชาการให้ความรู้ทั่วไปแก่สมาชิก และเรื่องการจัดตั้งกองทุน วิทยากร โดย นายอภิเชษฐ์  พงษ์ชู หัวหน้าสหกรณ์จังหวัดระนอง
2. แจกทุนบุตร สมาชิกสามัญ จำนวน 40 ทุน ๆละ 1,000 บาท สมาชิกสมทบ 40 ทุนๆละ 800 บาท รวมเป็นเงิน 72,000 บาท
RH_620525_001
RH_620525_002
RH_620525_003
RH_620525_004
RH_620525_005
RH_620525_006
RH_620525_007
RH_620525_008
RH_620525_009
RH_620525_010
RH_620525_011
RH_620525_012
RH_620525_013
RH_620525_014
RH_620525_015
RH_620525_016
RH_620525_017
RH_620525_018
RH_620525_019
RH_620525_020
 
จำนวนที่จะแสดง 
<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 7 ถัดไป > สุดท้าย >>
หน้า 1 จาก 7