เปิดรับสมัครเข้ารับการมอบทุนส่งเสริมการศึกษาบุตร ประจำปี 2562

      สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลระนอง จำกัด จัดให้มอบทุนส่งเสริมการศึกษาบุตรสมาชิกประจำปี 2562 โดยเปิดรับสมัครเข้ารับการมอบทุนฯ ตั้งแต่วันที่ 17 เมษายน 2562 ถึงวันที่ 13 พฤษภาคม 2562 คณะกรรมการดำเนินการจะจับสลากรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกรับทุนการศึกษาบุตรสมาชิกในวันประชุมคณะกรรมการประจำเดือน พฤษภาคม 2562 
 
รายละเอียด ดังเอกสารแนบ [Download]