วิธีการเข้าระบบสอบถามข้อมูล


สำหรับสมาชิกที่เข้าใช้งานครั้งแรก ให้ใช้รหัสสมาชิกและรหัสผ่าน เป็นเลขบัตรประจำตัวประชาชน
เมื่อเข้าระบบได้แล้ว ให้สมาชิกเปลี่ยนรหัสผ่านใหม่เพื่อความปลอดภัยในการใช้งาน
(หากสมาชิกเปลี่ยนรหัสผ่านใหม่ จะไม่สามารถใช้รหัสผ่านเป็นเลขบัตรประชาชนได้อีก)

กรณีลืมรหัสผ่าน ติดต่อสหกรณ์ เพื่อขอรับรหัสผ่าน ใหม่ สมาชิกสามารถเข้าใช้งานระบบสอบถามข้อมูลสมาชิก ได้ที่  http://www.rh-coop.com/

ที่หน้าแรกของเว็บไซต์ เมนูทางด้านซ้าย จะมีหัวข้อ เข้าสู่ระบบสอบถามข้อมูล

ป้อนรหัสผู้ใช้และรหัสผ่าน


- ช่องที่ 1 ป้อนรหัสผู้ใช้
- ช่องที่ 2 ป้อนรหัสผ่าน
- ปุ่มที่ 3 ปุ่มเข้าสู่ระบบ

หากป้อนรหัสผู้ใช้และรหัสผ่านถูกต้อง จะเข้าสู่ระบบสอบถามข้อมูลสมาชิก ดังรูป