ประกาศข่าวประชาสัมพันธ์
กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง
41 สอ.รพ.ระนอง จัดกิจกรรมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ วันอาทิตย์ที่ 21 สิงหาคม 2554 แจ้งรายชื่อได้ที่สำนักงานสหกรณ์ภายในวันที่ 8 สิงหาคม 2554
42 แจ้งข่าวสาร -- สิทธิการเพิ่มหุ้น ลดหุ้น
43 แจ้งข่าวสาร -- การลาออกจากสมาชิกสหกรณ์
44 รายชื่อผู้ได้รับทุนการศึกษาบุตรสมาชิก ประจำปี 2554
45 วันที่ 1 กรกฎาคม 2554 สอ.รพ.ระนอง จำกัด งด รับ-จ่ายเงินทุกประเภท เนื่องจาก วันหยุดครึ่งปีธนาคาร
46 เปิดรับสมัครเข้ารับการมอบทุนส่งเสริมการศึกษาบุตรประจำปี 2554
47 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดระนอง ร่วมกับสหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลระนอง จำกัด จัดงานวันสหกรณ์แห่งชาติ ประจำปี 2554
48 เลือกตั้งกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลระนอง ประจำปี 2554
49 ประกาศ !! ผลการประกวดเรียงความ
50 สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลระนองร่วมอวยพรปีใหม่ท่านผู้อำนวยการโรงพยาบาลระนอง เมื่อวันที่ 6 มกราคม 2554
51 ประกาศ !! รายชื่อและหมายเลขประจำตัวผู้สมัครรับเลือกตั้งกรรมการดำเนินการ ประจำปี 2554
52 สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลระนอง จำกัด เปิดรับสมัครสมาชิกผู้ที่ประสงค์จะลงสมัครรับเลือกตั้งเป็น ประธานกรรมการ , กรรมการดำเนินการ และ ผู้ตรวจสอบกิจการ ประจำปี 2554
53 สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลระนอง จำกัด ขยายวงเงินกู้และงวดการผ่อนชำระ
54 สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลระนอง จำกัด จัดโครงการออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ ในวันอาทิตย์ที่ 19 ธันวาคม 2553
55 ขอเรียนเชิญสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลระนอง จำกัด ทุกท่านเข้าร่วมโครงการออมทรัพย์วันละบาท “สานฝัน ปันน้ำใจ ถวายพ่อหลวง”
56 สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลระนอง จำกัด ขยายวงเงินกู้ใหม่
57 สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลระนอง จำกัด งดให้บริการเพิ่มหุ้น - ลดหุ้นในเดือนธันวาคม 2553 และงดให้บริการจ่ายเงินกู้ระหว่างวันที่ 20 ธันวาคม 2553 - 7 มกราคม 2554
58 ขอเชิญชวนสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลระนอง จำกัด ทุกท่าน เขียนเรียงความส่งเข้าประกวด เพื่อชิงรางวัลเงินสด ในหัวข้อ "การเป็นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลระนองทำให้คุณภาพชีวิตของครอบครัวคุณดีขึ้นได้อย่างไร"
59 สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลระนอง จำกัด จัดโครงการ "เสริมสร้างความรู้เรื่องหลักการสหกรณ์ออมทรัพย์" วันที่ 8 กันยายน 2553 โดยได้รับเกียรติจากคุณวาสนา จัตุรงค์แสง ผู้อำนวยการกลุ่มจัดตั้งและส่ง เสริมสหกรณ์ เป็นวิทยากร
60 ประชุมเครือข่ายสหกรณ์ออมทรัพย์จังหวัดระนอง เมื่อวันอาทิตย์ที่ 29 สิงหาคม 2553 ณ สำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูระนอง จำกัด โดยท่านเฉลิมพล ดุลสัมพันธ์ ประธานกรรมการชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด เป็นประธานในการประชุม และเป็นวิทยากร
 
<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 ถัดไป > สุดท้าย >>
หน้า 3 จาก 5