ประกาศข่าวประชาสัมพันธ์
กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง
21 ผลการตัดสินผู้ที่ได้รับรางวัลโครงการประกวดเขียนเรียงความเรื่อง "สหกรณ์ออมทรัพย์ช่วยให้คุณภาพชีวิตดีขึ้นอย่างไร"
22 ประกาศลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ทุกประเภทลงร้อยละ 0.25 เป็นระยะเวลา 3 เดือน
23 สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลระนอง จำกัด เปิดรับเงินฝากออมทรัพย์พิเศษตามโครงการ “เงินออมเพื่อพ่อ”
24 ประกาศ สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลระนอง จำกัด เรื่อง การสมัครรับเลือกตั้งประธานกรรมการดำเนินการ กรรมการดำเนินการ และผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ ประจำปี 2555
25 ขอเชิญฟังธรรมะบรรยาย "ใช้จ่ายอย่างมีสติ ในภาวะเศรษฐกิจปัจจุบัน" จาก พระอาจารย์เผด็จ  ติสโร แห่งธรรมะเดลิเวอรี่ ในวันที่ 26 พ.ย. 55
26 สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลระนอง จำกัด มอบเงินสนับสนุนงบประมาณในการก่อสร้างอาคารเรียนชั่วคราวและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับการเรียนการสอนให้กับโรงเรียนทับไชยาพัฒนา
27 สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลระนอง จำกัด เข้าร่วมประชุมผู้นำสหกรณ์ฯ หลักสูตร “การบูรณาการในการปฏิบัติงาน” ระหว่างวันที่ 4 – 5 กรกฎาคม 2555
28 สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลระนอง จำกัด ได้มอบทุนการศึกษาบุตรสมาชิกสหกรณ์จำนวน 56 ทุน
29 ผู้จัดการและเจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลระนอง จำกัด เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาธุรกิจและสร้างเครือข่ายเชื่อมโยงธุรกิจของสหกรณ์ / กลุ่มเกษตรกร จังหวัดระนอง”
30 ขอเชิญสมาชิกสหกรณ์ฯ เปิดบัญชีเงินรับฝากออมทรัพย์พิเศษ
31 ประกาศ รายชื่อผู้ที่ได้รับทุนส่งเสริมการศึกษาบุตรสมาชิกสหกรณ์ประจำปี 2555
32 สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลระนอง จำกัด ได้รับรางวัล สหกรณ์ออมทรัพย์ดีเด่น เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2555
33 ขอเชิญ !! สมาชิกสหกรณ์ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งและรายชื่อผู้สมัครเข้ารับการเลือกตั้ง
34 ประกาศ !! รายชื่อและหมายเลขประจำตัวผู้สมัครรับเลือกตั้งกรรมการดำเนินการและผู้ตรวจสอบกิจการประจำปี 2555
35 สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลระนอง จำกัด งดจ่ายเงินกู้ระหว่างวันที่ 4 - 19 มกราคม 2554 เพื่อเตรียมจัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี
36 สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลระนอง จำกัด จัดโครงการออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ "สุขภาพเพื่อพ่อชีวิตพอเพียง" ปีที่ 3 ณ สถานีอนามัยหาดส้มแป้น ในวันอาทิตย์ที่ 18 ธันวาคม 2554
37 สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลระนอง จำกัด จัดโครงการฝึกอบรมวิชาชีพศิลปประดิษฐ์ หลักสูตร "ผลิตภัณฑ์จากพลาสติกสาน" ระหว่างวันที่ 21 - 25 พฤศจิกายน 2554
38 สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลระนอง จำกัด จัดอบรมคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ หลักสูตร การควบคุมภายใน เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2554 ที่ผ่านมา
39 เปิดรับเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ ตั้งแต่วันนี้ - จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2554
40 ประกาศ ปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์, เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ เงินกู้สามัญ และเงินกู้พิเศษ
 
<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 ถัดไป > สุดท้าย >>
หน้า 2 จาก 5