ประกาศข่าวประชาสัมพันธ์
กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง
61 สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลระนอง จำกัด จัดโครงการ ชาวสหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลระนองช่วยแม่ปลูกป่า ณ สถานีพัฒนาทรัพยากรป่าชายเลนที่ 10 (ด่าน) เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2553
62 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ระนอง โดยนางนงลักษณ์ ดำรงศิริ หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ระนอง ให้เกียรติมาเป็นวิทยากรให้ความรู้แก่คณะกรรมการดำเนินการของสหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลระนอง จำกัด เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2553
63 สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลระนอง จำกัด แจกทุนการศึกษาให้บุตรสมาชิกสหกรณ์ จำนวน 35 ทุน เมื่อวันพุธที่ 23 มิถุนายน 2553
64 โครงการเสริมสร้างความรู้เรื่องหลักการสหกรณ์ออมทรัพย์ รับสมัครเพียง 50 ท่าน
65 สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลระนอง จำกัด โดยคณะกรรมการดำเนินการ มอบเงินแก่ครอบครัวนางรวิวรรณ อัญชลีกุล
66 สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลระนอง จำกัด ปรับปรุงและเริ่มใช้แบบสัญญาเงินกู้สามัญและเงินกู้พิเศษใหม่
67 บริการใหม่! ฝาก - ถอนเงินกับสหกรณ์ออมทรัพย์
68 สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลระนอง จำกัด จัดโครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ ในวันที่ 22 สิงหาคม 2553
69 รายชื่อบุตรสมาชิกที่ได้รับทุนการศึกษาจากสหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลระนอง จำกัด ประจำปี 2553 จำนวน 35 ทุน
70 สอ.รพ.ระนอง ได้รับรางวัลชนะเลิศ การประกวดรายงานกิจการประจำปี 2552
71 ปิดรับ-จ่ายเงิน ทุกประเภทในวันที่ 1 - 5 กค 53
72 แจ้งวันที่ จับสลากบุตรสมาชิกสหกรณ์ที่สมัครขอรับทุนการศึกษา
73 การส่งเอกสารและหลักฐานการกู้ยืมเงิน
74 เปิดรับสมัครเข้ารับการมอบทุนส่งเสริมการศึกษาบุตรประจำปี 2553
75 สมาชิกสหกรณ์ฯ ที่เข้า ADMIT ในโรงพยาบาลจะได้รับเงินสวัสดิการเยี่ยมสมาชิก
76 ขอเชิญประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2552
77 รายชื่อและหมายเลขประจำตัวผู้สมัครรับเลือกตั้งผู้ตรวจสอบกิจการ ประจำปี 2553
78 รายชื่อและหมายเลขประจำตัวผู้สมัครรับเลือกตั้งกรรมการดำเนินการ ประจำปี 2553
79 แจ้งการจ่ายเงินกู้ สามัญ และเงินกู้พิเศษ รอบเดียว วันเดียวเท่านั้น (สำหรับเดือน ม.ค. )
80 ประกาศ... ขอแจ้งให้ทราบการเปลี่ยนแปลง
 
<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 ถัดไป > สุดท้าย >>
หน้า 4 จาก 5